Bejelentkezés:

Felhasználónév
Jelszó

Babják Ildikó: Barbárság vagy germánság? Árucsere Európa hajnalán

Raktáron: 2 db

Cikkszám: 9789636933579

Dignitas Juris Debreceni Iskola. A kötet a koraközépkori germán jogforrások elemzésével igazolja a germánok magánjogát célzó kutatások létjogosultságát. Rávi...

Ár: 3 200 Ft

Balogh - Kádár - Majtényi - Pap: Antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi...

Raktáron: 3 db

Cikkszám: 9789632362366

...alapismeretek
A kötet célja, hogy tankönyvként elméleti, de a gyakorlatban is jól hasznosítható ismereteket közvetítsen a felsőoktatásban, valamint a...

Ár: 1 530 Ft Eredeti ár: 1 800 Ft

Bató Szilvia: Mert az Ördög velem volt

Raktáron: 2 db

Cikkszám: 9789632366074

Alcím: Élet elleni bűncselekmények a 19. század első felében

A kötet az élet és testi épség elleni cselekmények differenciálódási folyamatait muta...

Ár: 2 720 Ft Eredeti ár: 3 200 Ft

Bibó István: Az államhatalmak elválasztása

Raktáron: 1 db

Cikkszám: 9789634466116

Bibó István most lenne 100 éves.Életműveihez azonban nem könnyű hozzáférni.Ez indokolja írásainak újbóli kiadását.Tematikusan szerkesztett -12 kötetből álló-...

Ár: 2 700 Ft

Csiziné Dr. Schlosser Annamária: Az egyházjogi személy a régi és az új...

Raktáron: 6 db

Cikkszám: 9789632365152

...egyházügyi törvényben
„Csiziné Schlosser Annamária doktori értekezése nagyon aktuális kérdéssel, az egyházak jogalanyiságának kérdésével foglalkozik....

Ár: 1 955 Ft Eredeti ár: 2 300 Ft

Elspeth Guild: Mikor bűncselekmény a háború?

Raktáron: 3 db

Cikkszám: 9789632361901

Alcím: Biztonság és európai emberi jogok: az egyéni jogok védelme szükséghelyzet és fegyveres összeütközés idején
A könyv egy olyan téma alaposabb vizsg...

Ár: 1 530 Ft Eredeti ár: 1 800 Ft

Fleck - Krémer - Navratil - Uszkiewicz: Technika vagy érték a jogállam?

Raktáron: 2 db

Cikkszám: 9789632365770

Alcím: A jogállami értékek átadása és az előítéletek csökkentése a jogászok és rendőrtisztek képzésében

A címben jelzett dilemma a jogászképzés ta...

Ár: 2 635 Ft Eredeti ár: 3 100 Ft

Frivaldszky János (szerk.):Szubszidiaritás és szolidaritás az EUban

Raktáron: 3 db

Cikkszám: 9789630616807

A társadalom szervezodési szintjeinek hierarchikus rendszerében a szubszidiaritás a közjó szolgálatának vertikális, a szolidaritás pedig horizontális alapelv...

Ár: 980 Ft

Jakab A., Körösényi A. (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon és máshol

Raktáron: 2 db

Cikkszám: 9789632870519

Az elmúlt másfél év hazai közbeszédének egyik meghatározó témája az alkotmányozás volt. A témát a napi politikai aktualitásán túlmenően is érdekesnek és font...

Ár: 2 890 Ft

Kovács Kriszta: Az egyenlőség felé

Raktáron: 1 db

Cikkszám: 9789632365343

Alcím: A hátrányos megkülönböztetés tilalma és a támogató intézkedések

Sokfélék vagyunk. Eltérőek természetes adottságaink, társadalmi körülményei...

Ár: 1 955 Ft Eredeti ár: 2 300 Ft


oldalszám:

kiadás éve:

Kiadó:

Sorozat: