Bejelentkezés:

Felhasználónév
Jelszó

Bárth Dániel: Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon

Raktáron: 1 db

Cikkszám:9789632362984

Leírás:

Kötetünk a pozitív indíttatású, megáldó jellegű benedikciók és a gonosz eltávolítását célzó, negatív előjelű exorcizmusok liturgikus szövegeinek magyarországi múltjába kalauzolja el az olvasót. A vizsgálat szűkebb korszakhatárát a források tekintetében kiemelt jelentőségű 16-18. század jelenti. Noha a tekintélyes szöveggyűjtemény elsősorban a hazai forrásokból ad válogatást, a bevezető tanulmányban és a magyarázatokban a szerző megkísérelte az európai párhuzamok felvillantását is. A római katolikus benedikciós gyakorlat kora újkori kérdései szervesen összekapcsolódnak az egyházi szentelmények történetével. A korszak egyházi áldás- és átokkínálatának bemutatása és funkcionális csoportosítása nem csupán a szentelmények hazai múltjához nyújt eddig feltáratlan adatokat, hanem egyúttal a hívek mindennapi igényeinek, valamint az ezekre kínált vallásos-mágikus gyógymódoknak a sokféleségére is rávilágít.A téma interdiszciplináris jellege következtében a kiadvány számot tarthat többféle tudományszak (például a néprajz/folklorisztika, az egyház- és liturgiatörténet, valamint a teológia-, művelődés- és mentalitástörténet) művelőinek a figyelmére.

Ár:3 825 Ft

Eredeti ár: 4 500 Ft

oldalszám

Kiadó

Sorozat

452

L'Harmattan Kiadó - PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tnsz

Fontes Ethnologiae Hungaricae - forráskiadványok

Mennyiség: 
Kapcsolodó cikkek